Czerwone Gitary – LP 855 256 AMIGA (DDR) – 1971 r.

Strona A

1. Moda i miłość

K. Klenczon, T. Krystyn

2. Wróćmy na jeziora

K. Klenczon, J. Świąć

3. Biały krzyż

K. Klenczon, J. Kondratowicz

4. Jeśli tego chcesz

J. Skrzypczyk, K. Kondratowicz

5. Ballada pasterska

S. Krajewski, K. Dzikowski, K. Winkler

nutytxt

6. W moich myślach Consulelo

S. Krajewski, K. Dzikowski

nutytxt

7. Nie licz dni

K. Klenczon, J. Kondratowicz

Strona B

8. Takie ładne oczy

S. Krajewski, M. Dagnan

nutytxt

9. Gdy kiedyś znów zawołam Cię

K. Klenczon, J. Kondratowicz

10. Anna Maria

S. Krajewski, K. Dzikowski

nutytxt

11. Dozwolone do lat 18-tu

S. Krajewski, K. Dzikowski, K. Winkler

nutytxt

12. Jedno jest życie

S. Krajewski, K. Dzikowski

nutytxt

13. Chciałbym to widzieć

B. Dornowski, K. Dzikowski